Verkoopbeleid en gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in onze contractuele bepalingen (“Algemene Gebruiksvoorwaarden”). Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze Algemene gebruiksvoorwaarden. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website alsmede voor alle internet en andere netwerkinitiatieven van drpashacosmetics.com. Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. U erkent dat de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen u en drpashacosmetic.com

 

Gebruiksveiligheid:

drpashcosmetics.com levert natuurlijke cosmetische producten die onderworpen zijn aan de volgende voorwaarden:

  • 100% natuurlijk
  • Zijn dermatologisch getest en dus veilig in gebruik.
  • RP: Advena Medical Ltd; Pure Offices, Plato Close Warwick CV34 6WE UK

 

Drpashacosmetics.com neemt de verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van de producten die zij levert, maar is niet aansprakelijk voor enige schade, zowel directe, incidentele of bestraffende schade, die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om informatie juist te gebruiken, zoals vermeld op http://www.drpashacosmetics.com/.

Informatie over de ingrediënten gebruikt in cosmetische producten die op deze website voorkomen, is niet bedoeld als, en moet ook niet zo worden uitgelegd, advies of aanbeveling betreffende het gebruik van een cosmetisch product of ingrediënt. Als u vragen hebt over uw gebruik van een cosmetisch product, raadpleeg dan de labels die op het product staan en/of raadpleeg een arts. Gebruik de cosmetische producten, zoals voorgeschreven door de fabrikant. Altijd oogcontact vermijden, alsook inslikken en gebruik op zeer jonge baby’s of zwangere vrouwen, tenzij anders vermeld.

Natuurlijke producten bevatten (soms) een hoog niveau van essentiële oliën die kunnen leiden tot allergische reactie (s). Gebruik alsjeblieft een product met zorg en volgens de aankondiging. Als u een harde reactie of een zeer gevoelige huid hebt, raden wij u aan een dermatoloog te raadplegen voor gebruik.
Als u vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen: hello@drpashacosmetics.com

 

Informatie op de website:

Een tekst, lijst, foto, product aangekondigd op deze website kan technische of inhoudelijke onjuistheden of typefouten bevatten. Deze informatie is periodiek onderhevig aan verandering. drpashacosmetics.com en / of derden (webmaster, auteurs) kunnen op elk moment veranderingen aanbrengen aan deze website. Maak geen belangrijke beslissingen op basis van gegevens uit deze website. Raadpleeg een bevoegde beroepsorganisatie voor specifiek advies, aangepast aan uw situatie. Sommige landen of sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zodat deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Indien u niet akkoord gaat met alles of een deel van deze website, of als u het niet eens met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, is uw enige en exclusieve remedie stoppen met het gebruik van deze website.

 

Prijsgarantie:

drpashacosmetics.com garandeert de prijzen weergegeven op haar website. De prijzen zijn inclusief Belgische BTW van 21% en exclusief handling en verzendkosten (zie Leveringsbeleid voor meer informatie).

 

Betaling:

Betalingen worden online gedaan. Betalingen worden beschermd via een beveiligde server. Alleen wanneer de betaling is voltooid en ontvangen kunnen we doorgaan met het verzenden van de bestelling (waarvoor u een bevestigende e-mail ontvangt).

 

 

Gebruik van promoties:

Promoties zijn niet cumulatief dus kan er alleen en exclusief één voordeel (korting, gratis levering, de prijs te verlagen etc) gebruikt worden op dat moment.

 

Geschillen:

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Belgische rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. Een gedrukte versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

 

Annulatie van een bestelling door drpashacosmetic.com:

Wij behouden ons het recht om de overeenkomst tussen ons beiden te annuleren indien:
We onvoldoende voorraad hebben om de goederen te leveren die u hebt besteld; wij niet leveren aan uw land.
Als we uw bestelling annuleren zullen wij u op de hoogte brengen via e-mail en zal er op uw account zo spoedig mogelijk het desbetreffende bedrag overgemaakt worden, maar in ieder geval binnen de 30 dagen van uw bestelling.

 

Wijzigingen in de juridische mededelingen:

Wij behouden ons het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen en je moet ze dus zo vaak mogelijk (her)bekijken.

 

Privacy:

U erkent en aanvaardt gebonden te zijn aan de voorwaarden van ons privacybeleid (zie Wettelijke Voorwaarden & Privacy).

Verplichtingen van de gebruiker:

De gebruiker verbindt zich ertoe i) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; ii), de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, drpashacosmetics.com of derden; iii) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; iv) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen; (v) geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten. Drpashacosmetics.com behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

 

 

Contactgegevens:

Als u vragen hebt over deze voorwaarden of opmerkingen of klachten op of over onze website, dan kunt u altijd contact met ons opnemen:

Mura

(www.drpashacosmetics.com)

Sareptastraat 5,8340 Damme-Belgium
BE0703896435

TEL:+32471575546

hello@drpashacosmetics.com